top of page
March6_Moving_SROFam-30.jpg

SRO families united Collaborative

Isang grupo ng mga organisasyon sa San Francisco na ang layunin ay magbigay ng edukasyon at adbokasiya para sa mga pamilyang nakatira sa single room occupancy units

bottom of page